Chính Sách Bảo Mật

“Chính sách Bảo mật” này mô tả các quy định về bảo mật Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và Google (gọi tắt là “NCSC-Google”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) liên quan đến trang web www.dauhieuluadao.com (“Trang Web”). Chính sách Bảo mật này cũng mô tả các quyền và lựa chọn của người dùng và các thông tin của họ.

Mục Lục

Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Có Thể Thu Thập

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang Web. Việc này bao gồm thông tin bạn có thể cung cấp khi thông báo sự cố về tấn công mạng như họ và tên, độ tuổi, địa chỉ email và thư, thông tin liên hệ và các thông tin khác liên quan đến sự cố về mạng mà bạn đang báo cáo.

Thông tin chúng tôi có được từ bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn của bên thứ ba. Ví dụ: một đối tác kinh doanh có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với chúng tôi nếu bạn bày tỏ quan tâm đến việc tìm hiểu về các dịch vụ của chúng tôi, hoặc các loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba khác, chẳng hạn như các nguồn và nhà cung cấp dữ liệu có sẵn công khai.

Cookies và các thông tin khác được thu thập bằng các phương tiện tự động. Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể tự động ghi lại thông tin về bạn, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và hoạt động diễn ra trên hoặc thông qua Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn, loại máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và số phiên bản, nhà sản xuất và kiểu máy, số nhận dạng thiết bị, loại trình duyệt, địa chỉ IP, địa chỉ MAC) của bạn, trang web bạn đã truy cập trước khi duyệt đến trang web của chúng tôi, thông tin vị trí chung như thành phố, hoặc khu vực địa lý; thông tin về việc sử dụng và các hành động của bạn trên Trang Web, chẳng hạn như các trang hoặc nội dung bạn đã xem, thời gian bạn sử dụng trên một trang, đường dẫn chuyển hướng giữa các trang hoặc thông tin về hoạt động của bạn trên một trang thời gian truy cập và độ dài truy cập; và các thông tin cá nhân khác. Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể thu thập loại thông tin này theo thời gian và trên các trang web và ứng dụng di động của bên thứ ba.

Trên các trang web của chúng tôi, thông tin này được thu thập bằng cách sử dụng các cookie, lưu trữ web của trình duyệt (còn được gọi là các đối tượng được lưu trữ cục bộ hoặc “LSO”), chỉ dẫn web và các công nghệ tương tự.

Các trình duyệt web có thể cung cấp cho người dùng trang web của chúng tôi khả năng vô hiệu hóa việc nhận một số loại cookie nhất định; tuy nhiên, nếu cookie bị vô hiệu hóa, một số tính năng hoặc chức năng của các trang web của chúng tôi có thể hoạt động không chính xác.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

**Để vận hành Trang web. ** Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Để nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi phân tích việc sử dụng Trang Web để cải thiện Trang Web và các dịch vụ đồng thời phát triển các dịch vụ mới, bao gồm:

Tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết hoặc thích hợp nhằm tuân thủ:

Để tuân thủ, phòng chống gian lận và an toàn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ nó phục vụ cho:

Với sự đồng ý của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn để:

Để tạo dữ liệu ẩn danh, tổng hợp hoặc không xác định danh tính. Chúng tôi có thể:

Cách Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau hoặc như được mô tả trong Chính sách bảo mật này:

Thực thi pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật

Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

Chuyên gia cố vấn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các Chuyên gia chẳng hạn như:

Để tuân thủ, phòng chống gian lận và an toàn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho:

Lựa chọn của Bạn

Trong phần này, chúng tôi mô tả các quyền và lựa chọn khả thi cho tất cả người dùng.

Cookie & Lưu trữ Trình duyệt Web. Chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để theo dõi hoạt động duyệt web của bạn theo thời gian thông qua Trang Web và các trang web của bên thứ ba.

Không theo dõi. Một số trình duyệt Internet có thể được cấu hình để gửi tín hiệu “Không theo dõi” đến các dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập. Hiện tại chúng tôi không có phản hồi liên quan đến “Không theo dõi” hoặc các tín hiệu tương tự. Để tìm hiểu thêm về “Không theo dõi”, vui lòng truy cập http://www.allaboutdnt.com.

Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang Web này có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác, ứng dụng di động và các dịch vụ trực tuyến khác do các bên thứ ba điều hành. Các liên kết này không chứng thực hoặc thể hiện việc chúng tôi liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, nội dung của chúng tôi có thể được đưa vào các trang web hoặc trong các ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát các trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Các trang web, ứng dụng di động và dịch vụ khác tuân theo các quy tắc khác nhau về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của các trang web, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến khác mà bạn sử dụng.

Thực hiện bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu, kỹ thuật và thuộc tính đã được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, rủi ro bảo mật là luôn hiện hữu trong tất cả lĩnh vực công nghệ thông tin và internet và chúng tôi không thể đảm bảo cho việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách cập nhật ngày của Chính sách Bảo mật này và đăng nó trên Trang Web. Chúng tôi có thể, và nếu luật pháp yêu cầu, cũng sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi theo những cách khác nhau mà chúng tôi tin rằng có khả năng liên lạc với bạn một cách hợp lý, chẳng hạn như qua email (nếu bạn có tài khoản mà chúng tôi có thông tin liên hệ của bạn) hoặc một cách khác thông qua Trang Web.

Bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các điều khoản mới và/ hoặc khi thực hiện các thay đổi mới trên Trang Web (hoặc theo cách khác được chỉ định tại thời điểm đăng). Trong mọi trường hợp, việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi chúng tôi đăng bất kỳ Chính sách Bảo mật sửa đổi nào sẽ được hiểu là bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật đã sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận Chính sách Bảo mật này, bạn phải ngừng sử dụng Trang Web ngay lập tức.

Phương thức liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về “Chính sách bảo mật” này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: ncsc@ais.gov.vn
SĐT: (+84) 243 209 1616